Psihoterapija

Nav vienotas definīcijas psihoterapijai. Un tas ir saprotams, jo katra virziena pārstāvji tajā redz dažādas pieejas, metodes un teorijas par psihi, personību, cilvēku, viņa dzīvi un palīdzības iespējām. Psihoterapijas redzējums un skaidrojums atšķiras ne tikai starp dažādu virzienu pārstāvjiem, bet arī viena virziena speciālistiem.

Psihoterapija nav tikai teoriju un metožu kopums. Būtiska ir arī terapeita personība. Šīs atšķirības rada dažādus psihoterapijas definējumus. Taču vēl atšķirīgāk psihoterapijas jēdzienu skaidro cilvēki, kuri ir piedalījušies psihoterapijas procesā. Katram tas ir kaut kas cits, vadoties pēc sava dzīves redzējuma, pieredzes un piedzīvotā. Viskategoriskākie un vislīdzīgākie spriedumi ir cilvēkiem, kuri ne reizi nav piedalījušies psihoterapijas procesā.

Es to redzu kā iespēju. Iespēju saņemt nedalītu speciālista uzmanību, lai kopīgi paskatītos uz savu dzīvi un pasaules redzējumu. Iespēju ieraudzīt un novērst grūtības, kuras traucē pilnvērtīgi dzīvot. Iespēju atrast, kā un ko mainīt, lai uzlabotu dzīves kvalitāti. Iespēju atrast savu autentisko dzīvošanas veidu. Iespēju sasniegt mērķus, kurus esat sev izvirzījuši.

Psihoterapija ir arī attiecības starp jums un terapeitu. Tā ir iespēja ieraudzīt, kā jūs veidojat attiecības ar citiem cilvēkiem savā dzīvē un iespēja to mainīt. Psihoterapija noteikti nav ārstēšana, jo grūtības, ar kurām sastopamies dzīves laikā, nav slimība, bet gan mūsu reakcija uz unikāliem apstākļiem, ņemot vērā mūsu subjektīvo pieredzi, dzīves redzējumu un pārdzīvojumus.

Psihoterapijas procesā ir iespēja saņemt palīdzību grūtībās, ar kurām jūs netiekat galā. Grūtībās, ar kurām dzīvojat, izjūtot tās kā smagumu un šķērsli pilnvērtīgai dzīvei, jūsu vēlmēm vai mērķiem. Bieži tās ir īpašas dzīves situācijas – attiecības, pārdzīvojumi, emocijas, robežas, bailes, trauksme, jēgas un prieka trūkums utt. Jums ir iespēja atnākt pie manis. Mēs kopīgi šīs grūtības iepazīsim, izzināsim un meklēsim veidus, kā tās pārvarēt un mainīt, lai jūsu dzīves kvalitāte uzlabotos.

Es pārstāvu eksistenciālās terapijas virzienu, esmu eksistenciālais terapeits. Papildus esmu studējis Ēriksona hipnozi. Esmu studējis Dasein analīzi. Man ļoti tuvas ir eksistenciālās idejas psihoterapijā un filozofijā – tās atbilst manam dzīves un pasaules redzējumam. Es piedāvāju Jums atnākt un kopā ar mani atrast to, kā psihoterapija varētu palīdzēt tieši Jums tikt galā ar grūtībām, kuras radušās Jūsu dzīves ceļā. Es nesaku, ka var atrisināt visas dzīves grūtības, es saku, ka var atrisināt daudzas, ļoti daudzas grūtības, tikai ir jārisina, un pirmais solis ir lēmums to darīt.