Par mani

Mani sauc Juris Zuitiņš. Psiholoģijas studijas uzsāku 1999. gadā Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolā. 2005. gadā ieguvu sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā un turpināju studēt profesionālajā maģistra studiju programmā „Psiholoģija”. 2009. gadā ieguvu psihologa kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu psiholoģijā. 2017.gadā uzsāku doktorantūras studijas Rīgas Stradiņa universitātē, 2020.gadā pabeidzu un ieguvu zinātniskā grāda pretendenta statusu. Šobrīd rakstu savu promocijas darbu.

Esmu Latvija Psihoterapeitu biedrībā sertificēts psihoterapijas speciālists(www.psihoterapija.lv). Esmu pabeidzis eksistenciālo psihoterapiju Humānistiskās un eksistenciālās psihoterapijas institūtā Lietuvā (www.hepi.lt). Esmu ieguvis eksistenciālā terapeita diplomu (Institute of Humanistic and Existential psychology diploma Nr.167). Esmu ieguvis eksistenciālās terapijas supervizora kvalifikāciju. Esmu studēju Dasein analīzi, kas padziļina manas zināšanas eksistenciālajā terapijā.

Esmu apguvis psihodinamisko Eriksona hipnozi, par ko saņēmu Francijas Medicīniskās hipnozes asociācijas (Association Française d'Hypnose Médicale www.afhyp.fr) diplomu Diplome D'Hypnopracticien Hypnose Psycho-Dynamique et Therapies Ericsoniennes Nr. 09/779. 2011. gadā saņēmu Eiropas klīniskās hipnozes sertifikātu, ko izsniegusi Eiropas Hipnopsihoterapijas asociācija (www.hypno-psychotherapy.com).

No 2012 - 2017 gadam strādāju Bērnu Klīniskajā Universitātes slimnīcā bērnu paliatīvās aprūpes dienestā pildot psihologa/psihoterapeita pienākumus. Esmu strādājis bērnu un jauniešu centros (bērnu namos) pildot psihoterapeita pienākumus. Esmu bijis pasniedzējs RPIVA un RSU psiholoģijas studentiem. Esmu veidojis un vadījis projektu "Kalniem pāri" – atbalsts ģimenēm sērās. Esmu vadījis onkoloģisko pacientu atbalsta grupas projektā "Dzīvības koks". Papildus esmu vadījis dažādus seminārus un praktiskos treniņus. Taču pamats manai profesionālajai darbībai ir darbs privātpraksē kopš 2008. gada.

Ja Jums ir jautājumi, kas varētu palīdzēt izlemt, vai es esmu tas cilvēks, pie kura gribat nākt uz psihoterapiju vai konsultāciju, tad lūdzu, uzdodiet tos pa kontaktos norādīto e-pastu vai tālruni.