Par mani

Mani sauc Juris Zuitiņš. Psiholoģijas studijas uzsāku 1999. gadā Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolā. 2005. gadā ieguvu sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā un turpināju studēt profesionālajā maģistra studiju programmā „Psiholoģija”. 2009. gadā ieguvu psihologa kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu psiholoģijā.

Esmu Latvija Psihoterapeitu biedrībā sertificēts psihoterapeits (www.psihoterapija.lv). Esmu pabeidzis eksistenciālo psihoterapiju Humānistiskās un eksistenciālās psihoterapijas institūtā Lietuvā (www.hepi.lt). Esmu ieguvis eksistenciālā terapeita diplomu (Institute of Humanistic and Existential psychology diploma Nr.167).  

Esmu apguvis psihodinamisko Eriksona hipnozi, par ko saņēmu Francijas Medicīniskās hipnozes asociācijas (Association Française d'Hypnose Médicale www.afhyp.fr) diplomu Diplome D'Hypnopracticien Hypnose Psycho-Dynamique et Therapies Ericsoniennes Nr. 09/779. 2011. gadā saņēmu Eiropas klīniskās hipnozes sertifikātu, ko izsniegusi Eiropas Hipnopsihoterapijas asociācija (www.hypno-psychotherapy.com).

Šobrīd studēju Dasein analīzi, kas padziļina manas zināšanas eksistenciālajā terapijā. Tāpat šobrīd studēju eksistenciālās terapijas supervizoru programmā. 

Kopš 2012. gada strādāju Bērnu Klīniskajā Universitātes slimnīcā bērnu paliatīvās aprūpes dienestā pildot psihologa/psihoterapeita pienākumus. Kopš 2014. gada strādāju bērnu un jauniešu centros (bērnu namos) pildot psihoterapeita pienākumus. Kopš 2016. gada pasniedzēja darbs RPIVA. Papildus esmu vadījis seminārus un praktiskos treniņus „Saskarsmes psiholoģija”, „Stresa un konfliktsituāciju vadības treniņš”, „Komandas saliedēšanas treniņš”, „Profesionāla klientu apkalpošana”, „Darbs ar sarežģītiem klientiem” un citus. Taču pamatakcents manā profesionālajā darbībā ir darbs privātpraksē kopš 2008. gada.

Ja Jums ir jautājumi, kas varētu palīdzēt izlemt, vai es esmu tas cilvēks, pie kura gribat nākt uz psihoterapiju vai konsultāciju, tad lūdzu, uzdodiet tos pa kontaktos norādīto e-pastu vai tālruni.